Artykuły

JKB Energo członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

15.04.2011

Z przyjemnością informujemy, że od 15 kwietnia 2011 roku jesteśmy członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Dodaje to naszej firmie prestiżu oraz potwierdza jakość wykonywanych przez nas usług i wiarygodność. Działająca od 2000 roku organizacja z siedzibą w Warszawie  liczy ponad 1000 członków, a jej głównym celem jest:

  • – promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków zrzeszenia,
  • – promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego
  • – upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń,
  • – wspieranie rozwoju zawodowego członków zrzeszenia.