Oferta

Dla Firm i Klientów Indywidualnych

Zapraszamy do współpracy deweloperów, architektów, pracownie architektoniczne, firmy budowlane i kierowników budów.  Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę oraz pakiety na wykonanie Projektowanych Charakterystyk Energetycznych, Świadectw Energetycznych, projekty termomodernizacji budynków oraz usługi consultingowe przy  wyborze optymalnych rozwiązań związanych z energooszczędnością i sprawnym pozyskiwaniem energii,  w tym z odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, dla których wykonujemy całe procesy termomodernizacyjne, począwszy od Audytów Energetycznych, skompletowanie dokumentacji niezbędnej do sfinansowania przedsięwzięcia, projekt, aż po kompleksowe wykonanie prac remonotow0-budowlanych obiektów.

Swoją ofertę kierujemy także do Klientów indywidualnych i firm, dla których wykonujemy Świadectwa Energetyczne niezbędne do odbioru budynku, sprzedaży i wynajmu oraz Charakterystyki Energetyczne domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, budynków biurowych, budynków przemysłowych, magazynów, hal. Ponadto klienci indywidualni i firmy zlecają nam Audyty Energetyczne, usługi projektowe, termomodernizację i modernizację budynków.

Dla Gmin i Instytucji Publicznych

Kładąc nacisk na energooszczędność i sprawne pozyskiwanie energii przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Gmin i Instytucji publicznych. Wykorzystując wiedzę naszych specjalistów opracowujemy lokalne i regionalne plany, programy oraz strategie związane z zaopatrzeniem w energię, w tym w odnawialne źródła energii, dobierając optymalne, dostępne środki na finansowanie inwestycji z zakresu poszanowania energii. W ramach tych usług wykonujemy:

  • – Plany zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • – Strategię wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • – Projekty kotłowni i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
  • – Audyty Energetyczne budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale i przychodnie, baseny rekreacyjne, obiekty handlowe, banki)
  • – Kompleksową modernizację i termomodernizację obiektów