Artykuły

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej a cena nieruchomości

20.11.2010

Nieustający wzrost cen energii oraz powiększająca się świadomość społeczeństwa związana z jej oszczędnością spowoduje, że współczynnik występujący na świadectwach charakterystyki energetycznej będzie miał znaczny wpływ na cenę oraz wybór nieruchomości.

Polska pod względem poprawy efektywności energetycznej budynków stoi na czele Unii Europejskiej. Mimo to wskaźniki energochłonności naszych budynków są o wiele wyższe od europejskich. Polskie społeczeństwo w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy z rozmiaru pozytywnych skutków wznoszenia budynków o wysokiej efektywności energetycznej. Szczególnie o znaczeniu globalnym. Dokumentem odzwierciedlającym taką efektywność jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Aktualnie w większości przypadków traktowane jest, jako zło konieczne, wynikające z ustawy, zgodnie z którą każdy budynek oddawany do użytkowania musi je posiadać. Większość inwestorów, szczególnie indywidualnych nie zwraca uwagi na wynik świadectwa, często nie pytając się nawet specjalisty wykonującego taki dokument, jak powinno się go odczytywać.

Wciąż większość osób kupujących materiały do budowy domu mieszkalnego, kieruje się przy ich wyborze tylko ceną. Inaczej jest w Austrii czy w Niemczech, gdzie świadomość ludzi związana z oszczędzaniem energii i budownictwem energooszczędnym jest wyższa. Tam najczęściej przy zakupach budowlanych klient kieruje się jakością materiałów oraz przenikaniem, którego odzwierciedleniem jest współczynnik U. Kupujący zdają sobie sprawę, że dodatkowe koszty poniesione w rozwiązania energooszczędne, szybko zwracają się poprzez płacenie mniejszych rachunków za energię.

Polskie podejście do sprawy związanej z budownictwem jest bardzo krótkoterminowe. Mimo rosnącego zainteresowania problemem i tematyką wciąż nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji. Nieustanny wzrost cen energii i naciski Unii Europejskiej związane z jej oszczędnością, sprawiają, że świadectwa charakterystyki energetycznej będą miały duże znaczenie przy wyborze nieruchomości i jej zakupie. Wraz ze świadomością społeczeństwa i edukacją w tym zakresie efektywność energetyczna budynków będzie miała olbrzymie znaczenie w przyszłości. Będzie ona jednym z najważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność, a co za tym idzie cenę nieruchomości. Można to już zaobserwować w niektórych krajach Unii Europejskiej, gdzie wzrasta odsetek osób zapoznających się z na świadectwem charakterystyki energetycznej przed kupnem nieruchomości.

Większość budynków mieszkalnych w Polsce została wybudowana w latach 60 i 70, kiedy budownictwo, zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne przeżywało rozkwit. Ze względu na całkowicie odmienną sytuacje ekonomiczną oraz nieadekwatne ceny energii nie przywiązywano wagi do ich energooszczędności. Do tego dochodził brak dostępu do nowoczesnych rozwiązań poprawiających standard energetyczny budynków. Wszystko to przyczyniło się, że budynki wznoszone w tamtych latach należą do najbardziej energochłonnych w całej Europie. Przeprowadzenie ich termomodernizacji jest procesem nieodzownym. Mieszkania w budynkach, które nie będą miały nowoczesnych rozwiązań grzewczych, czy odpowiedniej izolacji termicznej nie będą brane pod uwagę przez potencjalnych kupujących. Dotyczy to także osób kupujących domy jednorodzinne, których z rożnych względów nie będzie interesowała termomodernizacja na własną rękę. Może dojść do sytuacji, że domy budowane w tamtych latach, które poza bardzo wysokim stopniem energochłonności, często są zniszczone, zaniedbane i charakteryzują się nieciekawą architekturą, jeśli nie przejdą gruntownej termomodernizacji będą sprzedawane za cenę nieco powyżej wartości gruntu, na którym stoją.

Gruntowna, poprawnie wykonana termomodernizacja, przy zastosowaniu odpowiednich materiałów może zmniejszyć zużycie energii nawet o 80%. Główne zabiegi termomodernizacyjne budynków polegają na dociepleniu ścian zewnętrznych, przez które straty ciepła w budynku wynoszą około 25% oraz dachu – 20%. Kolejnym podstawowym zabiegiem jest wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przez które tracimy około 20% ciepła. Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest modernizacja bądź wymiana systemu ogrzewania na bardziej wydajne. To właśnie na ogrzewanie zużywa się najwięcej energii w budynku. Należy także rozważyć wykorzystanie odzyskiwanego ciepła z powietrza wentylacyjnego, co może przynieść wymierne korzyści. Ten ostatni zabieg należy jednak do najbardziej kosztownych i często trudnych do zrealizowania pod kątem technicznym w istniejących budynkach. Budynki stawiane w latach 60, 70, 80 nie należą do najbardziej okazałych pod kątem architektury, jednak mają bardzo duży potencjał. Wystarczy zastosowanie niedużej ilości odpowiednich zabiegów i umiejętnie dobranych elementów, żeby budynki te całkowicie zmieniły swój charakter. Często stając się atrakcyjnymi nieruchomościami o modernistycznym wyglądzie. Wszystkie te zabiegi powodują nie tylko wyższy komfort zamieszkania, ale zdecydowanie podwyższają wartość nieruchomości.

Jan Kanty Banas

Autor jest doktorantem na Wirtschaftsuniversitat Wien w Austrii na wydziale Ekonomiki Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej. Jako analityk rynków nieruchomości zajmuje się między innymi tematyką energooszczędności budynków, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jest dyrektorem firmy JKB Energo.